[Fellowship-Slovenia] Državna uprava bo prešla na Prosto Programje! :D

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Feb 22 23:44:49 UTC 2011


On Tuesday 22 of February 2011 22:26:23 Matej Kovacic wrote:
> Zivjo,
> 
> > Izšla je študija (naročitelj je MJU) po kateri naj bi država izvedla
> > postopni prehod na prosto programje do konca leta 2015, ko naj bi 80%
> > državnih na namiznih računalnikih poganjalo prosto programje.
> 
> Ni vse rožnato.
> 
> Če zadeva ne uspe bo to odličen "dokaz", da Linux ni primeren za našo
> javno upravo.

To je res. Zato bi bilo pametno, da poskusimo čimbolj pomagati, da ni pride do 
tega primera. Take priložnosti ne smemo izpustiti!


lp,
Matija

-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110223/24dc597b/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list