[Fellowship-Slovenia] Državna uprava bo prešla na Prosto Programje! :D

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Feb 22 20:39:45 UTC 2011


Hoj,

Izšla je študija (naročitelj je MJU) po kateri naj bi država izvedla postopni 
prehod na prosto programje do konca leta 2015, ko naj bi 80% državnih na 
namiznih računalnikih poganjalo prosto programje.

Novica na Slo-Tech:
http://slo-tech.com/novice/t456489

in še študija MJU:
http://mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Studija_uvajanja_OKPO_na_DP_v_JU_koncna_razlicica_17.2.2011.pdf

No, to mi je pa res polepšalo dan :)


lp,
Matija

-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110222/3aeefc78/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list