[Fellowship-Slovenia] Sestanek 16.II.2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Feb 16 15:39:45 UTC 2011


On Wednesday 16 of February 2011 16:18:54 Simon Delakorda (INePA) wrote:
> Zvečer se mi ne bo uspelo udeležiti sestanka zaradi vabila na drug dogodek,
> katerega se prejel šele včeraj.
> 
> Glede prostega programja za NVO sem v stiku s CNVOS. Več informacij bom
> imel jutri.
> 
> Upravičujem se za neudeležbo in vam želim uspešen sestanek.

Ni problema, bo pa precej krajši sestanek, če te točke ne bo ;)

Drži nas na tekočem!


lp,
Matija

-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110216/c02f7127/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list