[Fellowship-Slovenia] Fellowship wiki in planet

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Feb 11 13:52:05 UTC 2011


On Friday 11 of February 2011 08:43:38 Mitja Podreka wrote:
> On 10. 02. 2011 00:45, Matija Šuklje wrote:
> > Še posebej bi prosil, da se najde kakšen heroj, ki bi mi pomagal z našo
> > Wiki stranjo[1], ker mi zaradi vedno večjih obveznosti v FSFE (namig:
> > glej podpis) redno primanjkuje časa za to!
> 
> Pomagam lahko jaz.

Super, hvala!

Te bom dodal kot urednika.


lp,
Matija

-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110211/5bbf41ac/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list