[Fellowship-Slovenia] Fellowship wiki in planet

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Feb 9 23:45:23 UTC 2011


Hoj,

Če še kdo ni zasledil, je Wiki osrednja stran in vir informacij za Fellowship:
http://wiki.fsfe.org

Prav tako imajo vsi Fellowji (to je, kdor donira FSFE) dostop do Fellowship 
Planeta:
http://planet.fsfe.org

Kar pa na žalost ne ve veliko ljudi je pa, da se ti lahko podeli dostop do 
Fellowship Wikija ter Planeta tudi če nisi doniral.

Tako, da naj mi piše:

* kdorkoli, ki bi želel, da je njegov (če se le da v slovenščini) blog 
agregiran na FSFE/Fellowship planetu;

* kdorkoli, ki bi rad pomagal na Fellowship Wikiju.

Še posebej bi prosil, da se najde kakšen heroj, ki bi mi pomagal z našo Wiki 
stranjo[1], ker mi zaradi vedno večjih obveznosti v FSFE (namig: glej podpis) 
redno primanjkuje časa za to!


lp,
Matija

-.-.-
[1]	https://wiki.fsfe.org/groups/Slovenia
-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110210/55cb222a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list