[Fellowship-Slovenia] Odprto pismo sodelujocim strankam na volitvah

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Dec 2 08:06:14 UTC 2011


On Thursday 10 of November 2011 18:38:13 Jaka Kranjc wrote:
> A ne bi mogli dobit blagoslova centralne FSFE v obliki podpisa tega pisma?

To bi se načeloma dalo, ja. Ampak domnevam, da sem že mal prepozen.

Bolj praktično bi blo pa, če bi stvar kar pod zastavo Ask Your Candidates 
organiziral.

Vsekakor pa lahko nekaj naredimo na tem področju.

Se opravičujem za (pre)pozen odgovor — v zadnjih tednih sem bil na vsaj 2 
konferencah po svetu in se mi je ta nit nekako skrila v ogromnem kupu mejlov :
(


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20111202/78315bc4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list