[Fellowship-Slovenia] Pravo & prosto programje - 29. IV. 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Apr 29 21:07:54 UTC 2011


Zanimivi linki tega tedna:

http://matija.suklje.name/?q=node/244

Tokrat bi še posebej izpostavil:
 * vedno več svinjarij o ACTA prihaja na plan (nisem niti vseh povzel!)
 * Sarkozy je ves predvolilno hyper glede HADOPI
 * WebM je začel patent pool — edina škoda, da se gre za royalty-free patentne 
licence med člani poola samimi. (je pa res, da se po nekaterih interpretacijah 
BSD licence, pod katero je tudi WebM, šteje, da licenca implicitno velja tudi 
za patente)


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110429/32b5c579/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list