[Fellowship-Slovenia] Državna uprava bo prešla na Prosto Programje! :D

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sat Apr 16 20:38:22 UTC 2011


Je kdo slučajno že prebral študijo?

Meni še vedno nikakor ni uspelo najti časa, bi pa rabil vedeti kakšna je, če 
hoče FSFE (ali pa samo mi) ukrepati.


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110416/0763791e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list