[Fellowship-Slovenia] Veliki POK 2011 - vabilo na piknik odprte kode

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Apr 12 12:36:12 UTC 2011


Hoj!

To je super način, da se v živo srečamo vsi, ki nas zanima prosto programja 
(oz. odprta koda)! Poleg Fellowshipa, sodeluje še mnogo drugih sorodnih 
organizacij, tako da zna biti zelo pestro :D

Za več informacij, glej vabilo spodaj.


lp,
Matija

----------  Forwarded Message  ----------

Subject: [LUGOS] Veliko pok 2011 - vabilo na piknik odprte kode
Date: Tuesday 12 of April 2011, 14:21:41
From: Robert Ludvik <r at aufbix.org>

Spoštovani,

pomlad je tu, sezona piknikov v razcvetu, zato hitro izkoristite 
povabilo na dogodek. Spodaj je vabilo samo v besedi, če želite še 
sliko, se odpravite na 
http://dl.dropbox.com/u/21044432/Picture/Vabila_Piknik/VabiloPreFinVerySmall.jpg

Nadaljnje razširjanje tega obvestila je obvezno!


Kaj:
Vseslovenski piknik odprte kode. O sproščujočem programu piknika 
boste obveščeni naknadno.

Organizatorji:
Lugos + Ubuntu.si + Kiberpipa+ COKS + SloTech + FSFE Fellowship 
Slovenija + UNIX.SI

Kje:
Okolica Ljubljane. Natančna lokacija bo določena v prihodnje, odvisna 
je tudi od števila udeležencev. Za udeležbo na pikniku je potrebna 
registracija, ki jo opravite tako, da na naslov pok2011 at lugos.si 
<mailto:pok2011 at lugos.si>posredujete podatke o številu 
udeležencev.Udeležba je brezplačna, na pikniku se bo zbiralo 
prostovoljne prispevke.

Kdaj:
Nedelja, 15.05.2011 od 10.30 naprej.

Kdo:
Vabljeni vsi, ki se najdete v dogodku.

Namen:
Predvsem zaradi slabe komunikacije je v preteklosti prišlo do deljenj v 
skupnosti (Gnome vs KDE, Ubuntu.si vs Lugos) oziroma tvorbe manjših 
skupin, ki delujejo vsaka zase. Osrednje koordinacije ni, zato je 
sodelovanje med posameznimi skupinami pogosto pomanjkljivo, ideje se ne 
širijo, več skupin dela na istih stvareh hkrati. Ker ni prave 
promocije, se večina skupin sooča s pomanjkanjem novincev.
Osnovno sporočilo piknika je, da vsi delamo za isti cilj - uspeh odprte 
kode, kar lahko dosežemo samo skupaj. Na pikniku bomo razpravljali kako 
pod eno streho spraviti vse, ki kaj počnejo z odprto kodo, kako doseči 
učinkovitejšo komunikacijo med skupinami, koordinirano organizacijo 
skupnih dogodkov, širjenje informacij in promocijo odprte kode.


-----------------------------------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110412/49e09f77/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list