[Fellowship-Slovenia] TODO: Evropski parlament o podaljšanju avtorske pravice

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Apr 10 18:33:15 UTC 2011


Sem rekel, da bo spet kmalu Miki Miška :P

Tokrat se namerava podaljšati za 95 let po smrti avtorja :P

kratek video:
http://www.youtube.com/watch?v=kijON_XODUk

Super bi bilo, če bi pisali našim evroposlancem. ← javi se, kdo!


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110410/67def1f2/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list