[Fellowship-Slovenia] Redni sestanki — prvi torek v mesecu ob 20.00 ( prvič: 5.10.)

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Sep 24 17:36:49 UTC 2010


Hoj,

največ glasov[1] je dobil termin 20.00 ob torkih.

Torej:

* redni sestanki bodo vsak prvi torek v mesecu ob 20.00 v Metropolu oz. 
Kiberpipi → TODO: označi si v koledarju in nastavi alarm!

* prvi redni sestanek bo 5.10. ob 20.00 v Metropolu (Kersnikova 6). Dnevni red 
je še v nastajanju in vsak lahko kako točko doda ali komentira[2].


lp,
Matija
-.-.-
[1]	http://doodle.com/fqzsiw49utf9zc6k
[2]	http://titanpad.com/Qpor67UcFS
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100924/b61903c4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list