[Fellowship-Slovenia] Redni sestanki!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 8 16:18:00 UTC 2010


Skrajni čas bi bil, da se domenimo za redne mesečne sestanke.

Zaenkrat najprej določimo teden v mesecu nato bom pa odprl anketo na 
doodle.com, da določimo dan v tednu in uro.


Moj predlog: 
1. teden v mesecu, ker je najenostavnejše si zapomnit.lp,
Matija

P.S. Zadnji e-mail danes, obljubim!!
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100908/8193a39d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list