[Fellowship-Slovenia] Software Freedom Day

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 8 14:40:21 UTC 2010


Glede na to, da:
* smo zvedeli za to prepozno;
* ni videti nekega večjega interesa (verjetno zaradi dopustov in izpitnih 
rokov); in
* tudi meni teče voda v grlo, ker so mi premaknili rok za dva izpita dva tedna 
_prej_!

...se mi zdi smotrno, da letos SFD preskočimo in se skoncentriramo na druge 
projekte. Naslednje leto pa se lahko lotimo tako DFD kot SFD, ko bomo že bolj 
izobraženi glede terminov. 


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100908/55852181/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list