[Fellowship-Slovenia] Vabilo: Raziskava o uporabi FOSS v regiji

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Oct 26 09:35:52 UTC 2010


Hoj,

v petek ob 19h se dobim z Natalio Evdokimovo v Slamiču[1] na čaju, da 
predebatirava o uporabi FOSS v Sloveniji, ker dela s tega področja raziskavo 
za doktorsko dizertacijo.

Vabljeni ste vsi, ki bi vas tak pogovor zanimal. Še posebej pa, če imate 
kakšne informacije glede uporabe FOSS v državi, gospodarstvu, pravu itn.

Je pa Natalia pravnica, ki je študirala v Rusiji in ZDA ter se specializira s 
področja „intelektualne lastnine“. Je pa delala tudi pri ACLU[2] in EFF[3] ter 
je v stikih z FSFE.


lp,
Matija

-.-.-
[1]	Slamič KavaČaj, Kersnikova 1, Ljubljana
[2]	American Civil Liberties Union — http://www.aclu.org/
[3]	Electronic Frontier Foundation — http://eff.org
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101026/c8fe0103/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list