[Fellowship-Slovenia] Sestanek 2.11.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sat Oct 23 19:53:20 UTC 2010


Hejhoj,

mesec je že naokoli in naš naslednji sestanek je že čez dober teden.

Torej, dobimo se v torej v torek, 2.11. ob 20.00 v Metropolu[1].

Dnevni red je v nastajanju na in ste vsi dobrodošli, da ga dopolnite ali 
pokomentirate:
http://titanpad.com/TBxgCcKinU


lp,
Matija

P.S. @Andrej Č.: Bodo plakati do takrat že nared, da jih lahko obesimo na 
vrata ipd.?
-.-.-
[1]	Kersnikova 6, Ljubljana (=kavarna nad 
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101023/a81ee08b/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list