[Fellowship-Slovenia] FSFE Projekt: reklamiranje prostih pregledovalnikov PDF v državni in javni upravi

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Oct 19 07:43:12 UTC 2010


Projekt je zaključen in rezultati so tu:
http://fsfe.org/news/2010/news-20101018-01.en.html
http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=99

Na kratko: sodelovalo je 41 držav in skupno so našli 2286 strani državne in 
javne uprave, ki promovirajo določen PDF bralnik; peticijo je zaenkrat 
podpisalo 37 organizacij, 45 podjetij in 1418 posameznikov.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101019/6077e89d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list