[Fellowship-Slovenia] FOSS in lokalne volitve

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Oct 15 07:21:02 UTC 2010


Je kdo kaj poslal? Če ja, kakšni so bili odgovori?

Sam moram priznati, da nisem utegnil potem pošiljati, ker so me na FSFE 
„zahaklali“ še za FTF[1] in ELN[2] ravno v tistem času in je bilo vsega preveč 
naenkrat.


lp,
Matija

-.-.-
[1]	Freedom Task Force je pravna sekcija FSFE — 
http://fsfe.org/projects/ftf/ftf.en.html
[2]	Europeal Legal Network pa je pravna podpora za FOSS projekte pod okriljem 
FSFE — http://fsfe.org/projects/ftf/network.en.html
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101015/9ee7ae08/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list