[Fellowship-Slovenia] Sestanek 7.12.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Nov 25 09:15:51 UTC 2010


Dne sreda 24. novembra 2010 ob 13:31:46 je Simon Delakorda (INePA) napisal(a):
> Potrjujem udeležbo na sestanku. Bi se dalo prosim dogovoriti, da bi bil
> sestanek v večernih urah? Npr. od 19.00 dalje?

Načeloma so zaenkrat vedno ob 20.00.

Ob torkih imam do 19.00 plesne vaje, tako da pred 19.30 niti teoretično ne 
morem prit. Če pa več ljudi ne uspe ob torkih, pa lahko tudi spet glasujemo za 
nov termin (se jih je že par javilo, da ne utegne).


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101125/0697ba16/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list