[Fellowship-Slovenia] Prosto Programje za NVO

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Nov 24 09:49:10 UTC 2010


Dne ponedeljek 22. novembra 2010 ob 08:22:27 je Simon Delakorda (INePA) 
napisal(a):
> Hvala, Mitja.
> 
> Bi bilo mogoče, da to temo tudi vrstimo na dnevni red enega izmed
> prihodnjih sestankov Fellowship-Slovenia?
> 
> Na sestanku bi si med seboj podeli dosedanje izkušnje v zvezi z uvajanjem
> in promocijo rabe prostega programja v NVO sektorju in si tako ustvarili
> skupno predstavo o trenutnem stanju na tem področju.
> 
> Nato bi okvirno razmisli o tem, kako bomo nadaljevati te projekte. Bolj
> konkretno bi se o tem pogovorili na še enem Fellowship-Slovenia sestanku.

Mhm, bom dodal kot točko za naslednji sestanek.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101124/1a23f90d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list