[Fellowship-Slovenia] FSFE Projekt: reklamiranje prostih pregledovalnikov PDF v državni in javni upravi

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Nov 21 00:58:20 UTC 2010


Dne petek 19. novembra 2010 ob 16:16:05 je Robert Ludvik napisal(a):
> S, Simon Delakorda (INePA) piše:
> > Čestitke, Matija.
> > 
> > Še ena informacija in vprašanje v tem kontekstu: lani je skupina
> > nevladnih organizacij v sodelovanju s COKS pripravila paket Odprta
> > Koda za Nevladne Organizacije (OKNO)
> > http://www.coks.si/index.php5/OKNO. Za paket je bila nagrajena s
> > priznanjem "Sončna osebnost leta 2009".

Hmmm, da bi spet obudili nek tak paket in ga ponujali? Čeprav je poznavanje 
GNU/Linux sistemov (npr. Ubuntu) postalo precej bolj razširjeno, to ni slaba 
ideja!
 
> S tem se je ukvarjala tudi Kiberpipa:
> http://www.kiberpipa.org/prosto/

Hja, dolgo je tega, ja :P

> > Paket je bil pripravljen z namenom vključitve v donacijsko shemo
> > licenčne programske opreme za nevladne organizacije v Sloveniji
> > TechSoup Global http://www.techsoup-slovenia.org/. Nevladne
> > organizacije bi tako imele na voljo izbiro med različnimi ponudniki
> > licenčnih in odprto kodnih programov.
> > 
> > Zaradi pritiska s strani Microsofta, ki je glavni donator programske
> > opreme za donacijsko shemo TechSoup Global v Sloveniji, je bila ob
> > vzpostavitvi sheme nevladnim organizacijam na voljo samo njegova
> > programska oprema.

> Glede na to, da je sponzor (in vse ostalo) na TechSoup MS, je sploh
> smiselno riniti zraven?

V tem oziru se strinjam, da glede na to da zgleda MS omniprezenten na 
TechSoup, bi mogoče res bila boljša alternativa, da se lotimo posebej 
projekta.

> > Glede na to, da zaenkrat ne kaže, da bo odprtokodni paket vključen v
> > donacijsko shemo, me zanima ali bi se dalo paket kako drugače
> > razširjati in promovirati v nevladnem sektorju in tudi širše? Bi lahko
> > mreža multimedijskih centrov v Sloveniji nastopila kot eden izmed
> > distribucijskih kanalov?

> Naj se na COKS ta seznam redno posodablja, medije, uporabi za obveščanje
> o tem, (večje) spletne strani pa prosi, naj linkajo tja.

Vsekakor bi glede na to, da nismo ravno največja država in se nam zaradi 
razdrobljenosti redno dogaja, da taki projekti sčasoma prenehajo, ker jih 
edini vzdrževalec zapusti, bilo pametno, da se tega lotimo centralizirano. 
Najbolje po mojem, da kot skupni projekt vseh zainteresiranih.

> > Morda bi bilo o tem smiselno odpreti poseben dopisovalni sklop na FSFE
> > Slovenija e-listi.

Če bo interes in volja, lahko rečem za dodatni seznam.

> Mogoče bi bil še Foxit Reader za dodati? (pa še kaj)

FoxIt je proprietary. Lahko bi pa dodali Sumatra PDF ali pa Evince, ja.

Npr. tudi server-side stvari bi lahko vsaj nakazali — npr. Drupal, Typo3, 
WordPress kot rešitve za spletne strani NVO.

> Pa glede na to kdo je upravičen do tega:
> "Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije ustanovljena društva ali
> zveze društev, ustanove (fundacije) in zasebni zavodi, ki so
> registrirani pri pristojnemu sodišču in delujejo v javno korist. ".
> bi bilo fajn preveriti kako priti do odgovornih ljudi in jih s tem
> seznaniti.

Če prav razumem Jakatov odgovor, bi bilo smotrno poskusiti vklopiti v to 
AJPES. Sicer ne vem koliko je to mogoče, ampak poskusiti ni škoda.

Vsekakor pa je kul in nadvse uporabna ideja! Mogoče če zbobnamo vse, ki so se 
kdaj že s tem ukvarjali na kup, bi tokrat lahko preživela dlje časa :)


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101121/133dd7b4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list