[Fellowship-Slovenia] FSFE Projekt: reklamiranje prostih pregledovalnikov PDF v državni in javni upravi

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Nov 18 18:44:33 UTC 2010


Trenutni rezultati so ven:
http://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/buglist.en.html#SI

V Sloveniji so s 5 (od 11) strani prijavljenih že umaknili oglas za Acrobat 
Reader. Na eni od njih pa celo zamenjali za link do PDF Readers.

Nisva pa niti jaz niti Maëlle Costa (vodja projekta) dobila mejla od nobene od 
institucij…


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101118/69da6630/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list