[Fellowship-Slovenia] Microsoft, again

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Nov 15 22:01:07 UTC 2010


Dne ponedeljek 15. novembra 2010 ob 21:14:49 je Robert Ludvik napisal(a):
> S, Matija Šuklje piše:
> > A mamo koga, ki se spozna na javne razpise in naročila?
> Kaj pa te zanima?

a) da bi ugotovil, če je kakšen razpis slučajno protipraven

predvsem pa:

b) da bi videli, kako naj zgleda dober razpis, ki bi upošteval tudi proste 
rešitve.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101115/13c218b5/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list