[Fellowship-Slovenia] Zapisnik sestanka 2.11.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Nov 12 23:21:06 UTC 2010


Dne sobota 13. novembra 2010 ob 00:17:32 je Jaka Kranjc napisal(a):
> Hvala za zapisnik. Imam en komentar glede opendata.
> Najbrž je bilo samo nerodno zapisano, ampak Geopedia in GURS sta čisto
> ločena. Taprva je produkt podjetja Sinergise (pred leti je bil POT na
> to temo), GURS je pa vir nekaterih podatkov. Licencirani so res
> restriktivno, ampak za neprofitne namene jih ni tako težko dobiti.
> Drugače jih pa drago prodajajo, ker imajo z nekaterimi (npr. ciklična
> letalska snemanja) tudi precej stroškov z izdelavo.
> Zdaj licence ne najdem več, ampak se spomnim, da je bila
> problematična. Mislim, da jim po njej pripadajo tudi vsa izvedena
> dela!

Sem že popravil. Se mi zdi, da je samo v zapisniku bilo nerodno zapisano in je 
Gašper Ž. pravilno predstavil.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101113/f0969aba/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list