[Fellowship-Slovenia] Zgode in nezgode odprte kode v Sloveniji

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Nov 10 20:38:04 UTC 2010


Dne sreda 10. novembra 2010 ob 15:21:57 je Andrej Kositer napisal(a):
> Dobra novia:
> Uvajanje odprte kode na namizja v javni upravi Republike Slovenije
> http://bazar.coks.si/?p=723

Očitno se na MJU in MVZT začenjajo resneje ukvarjati s prostim programjem. 
Kolikor je meni znano, se bodo v (bližnji) prihodnosti tudi več posvečali 
osveščanju javnosti o prostem programju in razpisom s tega področja. Morda 
celo pride kdo od tam aktivnih na kakšen prihodnji Fellowship sestanek.

> Ne tako dobra novica:
> Po drugi strani pa je BAJE MŠŠ (šolstvo) spet tik pred podpisom EA pogodbe
> z MS za tri leta. Kar spet pomeni, tri leta daljše poneumljanje in vzgoja
> zvestih MS uporabnikov. Ogabno kako podlegajo in od vrtca do fakultet
> vzgajajo kupce licenčne programske opreme. Pred lanskim "skorajšnjim"
> podpisom je COKS dosegel sestanek pri ministru, kjer smo mu te zadeve
> razložili. Odločitve so bile zamrznjene, zaradi denarja baje (ker ga ni
> bilo). Sem upal, da jih bo srečala pamet, očitno pa ne.

Mjah, to je precej bedno :\

Problem, je da učitelji in profesorji ne čutijo licenc kot stroške.
Npr. profesorja tudi če prijavi projekt in zanj potrebuje X licenc SPSS, se mu 
to ne šteje kot strošek (da o MS licencah ne govorimo) projekta, ampak kot 
samoumevna infrastruktura. Glede stroškov pa temu ni to.

Odkrito povedano, pa se mi zdi, da dokler bo vodilni motiv za premik na prosto 
programje šparanje denarja, bo to bolj Pirova zmaga. Dokler se ne zavejo 
drugih kvalitet prostega programja in odprtih standardov, ne bodo migrirali 
oz. z migracijo ne bodo dovolj zadovoljni, ker ne bodo občutili pravih 
kvalitet.

> Od takšnimi dejanji lahko uradnike odvrne samo glasen gnev javnosti, zato
> predlagam in prosim, da FSFE pripravi in naslovi javni poziv na MŠŠ, da se
> pogodba ne podpiše in takoj pristopi k aktivnemu uvajanju OKPO v šolski
> sistem.

Kot rečeno že v nekem prejšnjem e-mailu, kot FSFE tega ne moremo storiti. Kot 
Fellowship pa lahko. Osebno bi sicer se raje bolj pozitivno usmeril in se 
obrnil k šolstvu s projekti kot so jih že predlagali Mitja P., Milan L. in 
Andrej Č. — a) predstavljanje prostega programja po šolah učencem in 
učiteljem; ter morda še bolj učinkovito b) formalno izobraževanje učiteljev za 
uporabo prostega programja. In spet: če kdo spiše tak poziv (ali osnutek le-
tega) in se večina tu z njim strinja, gremo lahko tudi v to.


lp,
Matija

P.S. ravno imam polne roke dela z izpitom, ampak upam da kmalu objavim na wiki 
in mailing listo zapisnik prejšnjega sestanka.
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101110/8a23b967/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list