[Fellowship-Slovenia] VP8 oz. WebM na HTML5

Vito Smolej smolejv at gmx.net
Thu May 20 02:37:39 UTC 2010


Fellowship?! Zakaj ne  družba, občestvo, bratovščina, tovarištvo (po
Grad & Leeming)?
Pri številnih temah, ki so bile omenjene,  kot recimo varnost in
zasebnost na spletu, lokalizacija vsebin,  je Mozilla (in slovenski
Moziljčani) aktivno "not".

LP

smo
More information about the FSFE-SI mailing list