[Fellowship-Slovenia] Report on the International Status of Open Source Software 2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Dec 24 20:16:14 UTC 2010


Hoj,

verjetno bo komu koristno — CENATIC je izdal poročilo o mednarodnem statusu prostega 
programja v letu 2010:

http://observatorio.cenatic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=666:report-
on-the-international-status-of-open-source-software-2010&catid=13:empresas&Itemid=23

Na 150 zaslonskih straneh je razdelana analiza po kontinentih in državah. Slovenija 
kotira točno na sredini grafa razvitosti IKT ter prostega programja v regiji EU, kar 
nas globalno kategorizira v skupino „less advanced countries“.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101224/9b89d2d9/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list