[Fellowship-Slovenia] Nov termin za sestanke v letu 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Dec 17 22:07:30 UTC 2010


Ker se je že več ljudi izrazilo, da ob torkih zvečer nima časa, sem naredil 
novo anketo.

Kdaj bi imeli čas za mesečne sestanke:

http://doodle.com/3cnsaaus8pk4sfgw

Ko se odločimo glede dneva v tednu in ure, pa se bomo še zmenili glede tedna v 
mesecu.


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101217/f84af3c2/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list