[Fellowship-Slovenia] EIFv2 in kako ga FSFE komentira

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Dec 17 21:53:17 UTC 2010


Hejhoj,

Evropska komisija je pred kratkim sprejela EIFv2[1].

Gre za temeljni dokument v EU, ki opredeljuje potrebo po interoperabilnosti in 
posledično tudi uporabo odprtih standardov in prostega programja v javni 
upravi v EU in njenih članicah.

Uradno mnenje[2] FSFE o EIFv2 je, da je za bil skrajni čas za revizijo in da 
tekst pozdravlja, vendar z zadržki.

Pomembne opazke:
* EIFv1 je bil zgolj priporočilo, EIFv2 pa je pravno veljaven tekst;
* pri EIFv2 je zato močno lobirala tudi BSA in je zato zmaga že to, da se je v 
končni tekst zopet uvedlo odprte standarde v tekst (čeprav EIFv2 dopušča 
FRAND);
* EIFv2 je potrebno vzeti skupaj z drugimi dokumenti, kot npr. eGovernment 
Action Plan — kar pomeni, da morajo države članice delovati po EIFv2.

Več o tem je napisal v svojem blogu[3] tudi Karsten Gerloff.

Skratka: čeprav nekatere pomembne podrobnosti zdaleč niso idealne, je tekst 
kot celota in dejstvo, da je zavezujoč, velik korak naprej k preferiranju 
odprtih standardov in prostega programja v javni upravi.


lp,
Matija

-.-.-
[1]	European Interoperability Framework, version 2 — 
http://ec.europa.eu/isa/strategy/doc/110113__iop_communication_annex_eif.pdf
[2]	http://www.fsfeurope.org/news/2010/news-20101216-01.en.html
[3]	http://blogs.fsfe.org/gerloff/2010/12/17/assessing-the-new-european-
interoperability-framework/
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101217/3e147ad4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list