[Fellowship-Slovenia] Standardni dopis glede zaprtih formatov

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Dec 9 13:59:24 UTC 2010


Dne četrtek 9. decembra 2010 ob 10:53:04 je Andrej Kositer napisal(a):
> Ste se kaj pogovarjali o tem, da bi nekje res objavili spisek teh strani? 

Večina sestanka je bila namenjena projektu Prosto programje za NVO. Zato smo 
se odločili, da bi zaenkrat to temo obdelali na mailing listi in EtherPad.

Glede seznama pa lahko vprašam, če dobimo dostop do „bug sistema“ FSFE-jevega 
projekta PDF Readers ali pa damo kar na FSFE-jev wiki.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101209/efe6c7b2/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list