[Fellowship-Slovenia] Sestanek 7.12.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Dec 7 13:18:59 UTC 2010


Dne torek 7. decembra 2010 ob 09:36:57 je Andrej Kositer napisal(a):
> Žal se danes sestanka ne morem udeležiti, prilagam pa osnutek standardnega
> dopisa, ki ga lahko predebatirate in če je OK nekje objavite da ga lahko
> vsak v primeru potrebe (velike) sname in pošlje ... :) 

Škoda :\

Hvala za draft. Po mojem je najbolje, če ga najprej uredimo skupaj na 
EtherPad, potem pa damo na FSFE Wiki skupaj z eng. prevodom, da ga lahko še 
ostale skupine porabijo.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101207/ff35a036/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list