[Fellowship-Slovenia] Sestanek 7.12.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Dec 6 23:12:16 UTC 2010


Prijazen opomnik, da je danes (torek 7.12) ob 20.00 v Metropolu mesečni sestanek FSFE 
Fellowship skupine Slovenija.

Spodaj je aktualni dnevni red.

Če kdo ne utegne fizično priti, se še vedno lahko pridruži v debati medtem, ko se bo 
v živo pisal zapisnik na:
https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/1

Dnevni red:
* Open Data
  - Open Data Hack Day poročilo
* Prosto programje
  - Projekt: Prosto programje za NVO seznam: https://fellowship-
slovenia.etherpad.fsfe.org/3
  - koga pritegniti v projekt
  - kje promovirati
  - kaj je sploh cilj in ciljna skupina
  - Prosto programje po šolah
  - Ideja: Open Discussion Day [ODD]
  - Ideje za SFD, FSFE 10. let → bom ustvaril na EtherPad
* Odprti standardi
  - Ideje za DFD 2011
* Nevtralnost interneta
  - ACTA končni tekst
  - nevarnost WikiLeaks
* MJU in MVZT
  - se predstavi
  - Objava javnih dokumentov v zaprtih formatih - standarni dopis za organe JU, da 
ne moreš prebrati njihovih vsebin ker so v zaprtih formatih
* Organizacija
  - EtherPad.FSFE.org dostop
  - sestanki ob drugih dneh?
* Razno


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101207/0fcdc450/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list