[Fsfe-se] "Open Source" i Sundsvall

Fredrik Wendt fredrik at wendt.se
Mon Oct 17 20:31:22 CEST 2011


Hej.

Undrar om någon här på listan tänkt besöka Dataföreningens
Sundsvallsnätverks tillställning i november, rubricerat "Open Source -
Nu och i framtiden"? [0]

Ser att Red Hat är där så det det förhoppningsvis blir en bra
diskussion. :-)

Funderar på att åka och lyssna på vad som sägs och hur.

/ Fredrik

[0] https://natverk.dfs.se/sundsvall/2011/opensource-framtiden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Detta ?r en digitalt signerad meddelandedel
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20111017/9ae27874/attachment.pgp>


More information about the FSFE-SE mailing list