[Fsfe-se] DFD - någon aktivitet?

Fredrik Wendt fredrik at wendt.se
Mon Mar 28 13:29:29 CEST 2011


mån 2011-03-28 klockan 12:47 +0200 skrev Stian Rødven Eide:
> mån 2011-03-28 klockan 10:46 +0200 skrev fredrik at wendt.se:
...
> >  Jag själv hade hoppats ha färdigt fria-goteborg.se (en plats där alla 
> >  stängda filer finns konverterade till ett öppet format).
> 
> Ett mycket bra projekt. Har du kommit igång med det?

Jag har registrerat domänen, jag har kollat hur man använder OpenOffice
headless för att konvertera dokument och gjort några test på det, men
inte mer än så.

/ Fredrik
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Detta ?r en digitalt signerad meddelandedel
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20110328/a7ce2e2f/attachment.pgp>


More information about the FSFE-SE mailing list