[Fsfe-se] Lite stats från en projektkurs i inbyggd programmering

Fredrik Wendt fredrik at wendt.se
Wed Jun 29 12:38:22 CEST 2011


Jag har börjat föredra OpenOffice före andra textredigerare, just för
ordbehandling. Jag använder Ctrl+123, samt Ctrl+Alt+Upp/Ner för att
flytta omkring text på ett mycket behändigt sätt. Jag har mycket sällan
behövt "hitta" information i de dokument jag skriver. De skall oftast
läsas av någon annan. Plain text i plain/text-argumentet har inte haft
så stor praktisk vikt helt enkelt.
Möjlighet att kunna återanvända bitar har jag heller aldrig haft nytta
av.

Gällande kodmiljö: Saknar Eclipse. Används mycket hos min kund där man
kodar C++ i icke-inbäddade system (snarare tvärtom där man gärna har 64
GB RAM per burk).

De använder Eclipse för utveckling och debugging och eftersom de blandar
C(++), Java och Python kraftigt har de en väl fungerande plattform som
de kan köra och då blanda runtime (Java och Python har wrappers in till
C-land) men ändå följa med över gränserna och se som händer.
De har en hel del die hard-gökar som sitter och skriver kod i Emacs (få
vim-anhängare). Det är inget som helst fel på dessa personer, men det
finns en icke försumbar skillnad i effektivitet. Det behöver inte alls
ha med val av utvecklingsmiljö att göra, men korrelationen är mycket
stark på de tio-talet utvecklare jag mött i detta gränsland av miljöer
jag själv skulle vara borttappad i väldigt fort (problemet är C++).

YMMV, men mina empiriska data är givetvis relevanta i alla lägen ;-)

Jag använder vim och Eclipse för Python och JavaScript (Aptana Studio),
lite beroende på hur stort problemet är.

För Java gav jag upp vim ca 2001. :)

Klockan är nu 1234.

/ Fredrik

ons 2011-06-29 klockan 11:58 +0200 skrev "Marcus Rejås (FSFE)":
> Men, men, men ...
> 
> Inget av mina val finns ju?
> 
> 1: Vim
> 2: Debian GNU/Linux
> 3: Debian GNU/Linux
> 
>   /Marcus
> 
> Henrik Sandklef skrev 2011-06-29 11:41:
> > Jag brukar samla in lite info från studenterna i en projektkurs som vi
> > håller på IT-Universitetet (GU / CTH).
...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Detta ?r en digitalt signerad meddelandedel
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20110629/32e2bd14/attachment.pgp>


More information about the FSFE-SE mailing list