[Fsfe-se] Svar på: Lite stats från en projektkurs i inbyggd programmering

Henrik Sandklef hesa at fsfe.org
Wed Jun 29 11:54:31 CEST 2011


Det är intressant det här med format och program. Björn Lundell
(Högskolan i Skövde) har visat att det finns en föreställning om att
program och format är samma sak. Jag tror att vi i statsen på program
för dokument ser samma sak. Det finns nog kvar en tro på att
Dokument="Viss ordbehandlare".


/hesa

Av någon anledning har jag tagit borg mig själv från listan när jag
skulle byta adress. Jag fick inte svaren på den tråd jag själv startade.
Därav svar i separat tråd. Sorry


More information about the FSFE-SE mailing list