[Fsfe-se] Cloudberry -- Creative Commons i Norden

Jonas Öberg jonas at ffkp.se
Mon Nov 15 13:33:32 CET 2010


Dålig timing det här med tanke på Sahlins avgång igår, så ingen lär
väl bry sig officiellt :-)  Men hur som haver: idag lanseras
Cloudberry lite mer officiellt än tidigare och kanske det finns några
här som är intresserade?

Webbplatsen är på http://cloudberry.cc/

Cloudberry är ett gemensamt initiativ och nätverk mellan Creative
Commons i Sverige, Danmark, Norge, Island och Färöarna och har som
övergripande mål att öka medvetenheten kring Creative Commons i
norden. Konkret så handlar det om två aktiviteter: dels att samla
information om verk publicerade med Creative Commons från norden, och
dels om att organisera events (workshops, utställningar,
föreläsningar, etc etc) runt om i norden.

Första mötet i projektet var precis innan FSCONS och nu trycker vi på
gasen lite hårdare, med målet att ha minst ett Creative Commons-event
i varje region under 2011. Men vi ser gärna fler events också, och vi
kommer att kunna göra en del pengar tillgängliga för personer som vill
organisera något Creative Commons-relaterat i sitt närområde.

Mvh

-- 
Jonas Öberg - Follow me on http://twitter.com/jonaso
Blogging on http://jonasoberg.net/
Call me on +46-31-7802161


More information about the FSFE-SE mailing list