[Fsfe-se] Påminnelse om Idépriset

Jonas Öberg jonas at fsfe.org
Fri Feb 27 16:12:08 CET 2009


Senast på söndag måste vi ha in om det är någon som vill anmäla sig
till Idépriset '09:

  http://idepriset.se/

"Föreningen fri kultur och programvara delar ut två priser om 10.000
kronor vardera. Pengarna ska gå till att genomföra en bra idé inom
ramen för fri kultur och fri programvara i föreningen."

-- 
Jonas Öberg
Föreningen fri kultur & programvara - Free Software Foundation Europe
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20090227/5f8a6d46/attachment.pgp 


More information about the FSFE-SE mailing list