[Fsfe-se] 10 dagar kvar

Jonas Öberg jonas at fsfe.org
Wed Feb 18 10:44:30 CET 2009


Bara en liten notis om att det är 10 dagar kvar nu för anmälningar till
Idépriset '09. 

"Föreningen fri kultur och programvara har utlyst tävlingen Idépriset
'09 där två bra idéer belönas med 10,000 kronor vardera. Tävlingens ska
uppmuntra ett kreativt tänkande och visa att även begränsade resurser
kan få stora resultat för fri kultur och fri programvara. Juryn består
av Oscar Swartz, Rasmus Fleischer och Patrik Wallström."

Mer info på http://idepriset.se/ och senast den 1 mars ska
anmälningarna vara inne.

-- 
Jonas Öberg
Föreningen fri kultur & programvara - Free Software Foundation Europe
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20090218/a4811cce/attachment.pgp 


More information about the FSFE-SE mailing list