[Fsfe-se] [arwid.lund at solidaritetshuset.se: Upphovsrätten i det generella intellektets era]

Marcus Rejås rejas at fsfeurope.org
Mon Nov 3 20:45:22 CET 2008


Hej!

Jag fick detta brev av en bekant, Arwid Lund. Jag har själv inte hunnit läsa
dokumentet men misstänker att det kan intressera någon av er som lyssnar på
denna lista.

Ha det bra!

 /Marcus

----- Forwarded message from Arwid Lund <arwid.lund at solidaritetshuset.se> -----

> Date: Wed, 22 Oct 2008 12:30:39 +0200 (CEST)
> Subject: Upphovsrätten i det generella intellektets era
> From: Arwid Lund <arwid.lund at solidaritetshuset.se>
> To: arwid.lund at solidaritetshuset.se
> 
> Hej alla!
> Tar härmed tillfället i akt att sprida min nu klara d-uppsats med rubriken
> "Upphovsrätten i det generella intellektets era" till alla bekanta som jag
> tror är intresserade. I uppsatsen genomför vi (jag och min medskribent
> Rikard Larsson) en ideologikritisk granskning av Antipiratbyrån, KLYS,
> Creative Commons och Piratbyrån.
> 
> Artikeln publiceras under Creative Commons Erkännande DelaLika licens, även
> om vi är kritiska till Creative Commons i uppsatsen, vilket innebär att ni
> kan sprida vidare och bearbeta verket i enlighet med den licensen.
> 
> Med vänliga hälsningar,
> Arwid Lund
> Världsbiblioteket


----- End forwarded message -----

-- 
Marcus Rejås           rejas at fsfeurope.org           
Free Software Foundation Europe  http://fsfeurope.org
Join the Fellowship        http://fsfe.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 08-97.pdf
Type: application/pdf
Size: 388392 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20081103/e19f17ef/attachment-0001.pdf 


More information about the FSFE-SE mailing list