[Fsfe-se] Videos från FSCONS

Henrik Sandklef sandklef at fsfeurope.org
Mon Mar 10 15:22:45 CET 2008


Du hittar hälften av inspelningarna här:

  http://www.fsfe.org/en/advocacy/audio_videos/fscons_2007


.... resten är på gång.

/hesa


More information about the FSFE-SE mailing list