[Fsfe-se] FSCONS Videos

Martin Olsson mnemo at minimum.se
Sat Jan 12 23:34:01 CET 2008


Hej,

När kommer ni ladda upp videos ifrån FSCONS? På sidan står det "shortly 
after FSCONS has concluded" så det borde väl vara när som helst?
http://www.fscons.org/video


		Martin


More information about the Fsfe-se mailing list