[Fsfe-se] MS-PL

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Sat Oct 27 10:14:37 CEST 2007


Hej,

> Det står i ArsTechnica att FSFE har sagt att MS-PL är en "free software" 
> licens. Vet någon addressen till det utlåtandet?

De har lyft det här från ett pressmeddelande från 2005:

   http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q4/000120.html

> Är MS-PL kompatibel med GPLv2 och GPLv3?

Nej, de är inte kompatibla eftersom både GPL och MS-PL kräver att
förändrade versioner sprids under den licensen.

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe			( Join the Fellowship )
Tel. +46-31-780 21 61  Mob. +46-733 423 962     (   http://fsfe.org   )

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20071027/96834bb3/attachment.pgp 


More information about the Fsfe-se mailing list