[Fsfe-se] Kom igång med Thunderbird

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Jul 5 17:21:27 CEST 2007


Hej,

som en del av den svenska delen av SELF har vi lovat IIS att vi ska ta
fram en guide till Thunderbird för att få fler personer att använda det.
Jag har nu, inspirerad av en artikelserie från Open Source Articles samt
manualerna till OOo, svängt ihop en guide "Kom igång med Thunderbird"
som kanske är en bra början.

Dokumentet är ganska stort då det innehåller en hel del bilder, så jag
slängde upp länkar till det på min blogg, ifall någon vill titta på det:

  http://www.coyote.org/2007/07/05/kom-igang-med-thunderbird/


-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe			( Join the Fellowship )
Tel. +46-31-780 21 61  Mob. +46-733 423 962     (   http://fsfe.org   )

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20070705/5a70e329/attachment.pgp 


More information about the Fsfe-se mailing list