[Fsfe-se] Granskning av uppdaterad ordlista

Henrik Sandklef sandklef at fsfeurope.org
Fri Sep 22 15:25:16 CEST 2006


Hejsan

 Rickard (aka Joey) har uppdaterat ordlistan. Jag har också lagt till
lite. Filen är bifogad.


 Synpunkter någon?


/hesa
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wordlist.sv.xhtml
Type: application/xhtml+xml
Size: 5763 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060922/9aba759f/wordlist.sv.xhtml


More information about the Fsfe-se mailing list