[Fsfe-se] FSFE-möte på torsdag (2006-08-24) på IT-universitetet i Göteborg

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Sep 4 11:17:19 CEST 2006


Henrik Sandklef wrote:

> Angående video.... har något tagit på sig "ansvaret" för detta?

Nej, inte än. Det handlar om att (Mathias|Jonas|Henrik) går till
(Anders|Michael) och frågar vad för utrustning som finns var och hur den
används :-)

Så vilket år som helst, men troligen inte innan torsdagen.

Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060904/dd890b1a/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list