[Fsfe-se] Fria program som bist åndshjä lp?

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Oct 12 23:37:22 CEST 2006


Henrik Sandklef wrote:

> Att söka pengar för att hjälpa länder i tredje världen låter
> (självfallet) jättebra. En konkret plan för hur det skall gå till behövs
> dock (så klart).

Glöm inte också frågan om hur man får en långvarig effekt av liknande
åtgärder. Industriländer får ju ofta berättigad kritik när man går in
och ger utvecklingsländer teknik som de kanske inte har någon kunskap
att underhålla själva. Men tar man hjälp av de organisationer som redan
finns verksamma i de länder dit man vill rikta sig så kan man nog få
hjälp med en hel del sånt.

> Tekniska: vissa delar av tex Afrika har ganska dålig täckning så att vi

I Indien gör man en hel del arbete med att koppla ihop byar och områden,
ibland över relativt långa avstånd, med vanlig 802.11g WiFi. Man kör då
OpenWRT på Linksys-routers som kan hanteras från en central enhet och så
ett batteripack och solceller vid varje länk för strömförsörjning.
(Intressant hack här; skapa en OpenWRT-installation som kan dras in på
lämplig router-hårdvara och som hyfsat automatiskt skapar ad-hoc-nätverk
med andra OpenWRT den ser, automatisk uppdatering och förhandling av
IP-nummer, routertabeller, etc, med tanken att det inte ska behövas
någon konfiguration på plats alls av respektive burk, bara dunka in den
och se till så att den har kontakt med en annan OpenWRT-burk så
konfigurerar den sig själv och fixar routing. Bonusfeature om den ser
flera OpenWRT-burkar och då även konfigurerar sig som router/brygga
mellan fler nät, och routingtabellerna uppdateras automatiskt om nån
länk försvinner eller tillkommer).

> Juridiska: Jag tror inte att det finns några hinder för detta. Som jag
> kommer ihåg just nu är det stora problem med kryptering och USA.

Borde inte vara så stora problem med juridiska hinder från Sverige, men
tänk på att USA har exporthinder av teknik till vissa länder, och det
kanske EU har också av olika anledningar. Sånt får man kolla upp också,
men det kan man säkerligen också få guidning kring av organisationer
aktiva i de länderna.

> Kanske är det på utbildning man skulle satsa i stället?

Grundläggande utbildning i hur man använder en dator, och sen
kommunikationstjänster, tror jag. Göra det möjligt för personer att få
kontakt med andra byar, städer, låta bybor kolla priset på handelsvaror
i närmsta stad, kontakter med myndigheter, medicinsk expertis, etc. Man
kan kanske få lite inspiration här av brasilianska Telecentros.


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20061012/ff8e271f/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list