[Fsfe-se] Rapport från gårdagen

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Wed Oct 4 06:58:50 CEST 2006


Igår var det som sagt en internationell dag mot DRM. Vi "firade" i
Göteborg med utdelning av flygblad med blänkare till den webbsite som
FSFE just lanserat tillsammans med sex andra organisationer; http://DRM.info

Vi som var där får väl försöka analysera lite bättre vad som gick bra
och dåligt på mötet på torsdag, men ett stort tack till Leif-Jöran
(hoppas att du kryar på dig!), Jon, Mathias och Henrik.

Ni kan se rapporteringen i en liten ruta i Metro idag, vilket jag måste
säga var väldigt kul, även om man kanske kan ha lite åsikter om artikeln
i sig. Även GP var där, men jag är osäker på om den artikeln fann sin
väg in i pappersversionen.

Henrik lovade att samla ihop lite bilder, så det kommer säkert sådana
också så småningom :-)


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20061004/1a2a7342/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list