Re: [Fsfe-se] Klippa in GPL-kod i "public domain" program om man anger vilka delar som är GPL?!?

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri May 19 20:01:53 CEST 2006


Martin Olsson wrote:

> Jag undrar.. kan man verkligen göra såhär? Alltså ta snippets av GPL kod
> och klippa in i sin source (som ej totalt sett är GPL licensierad)??

Det kan du göra, exempelvis i dcraw där resten av koden är att betrakta
som public domain, men det blir då givetvis GPLen som gäller när
programvaran distribueras som en helhet.

Jag kan tänka mig att utvecklaren valt att specifikt identifiera de
GPLade bitarna för att göra det möjligt för utomstående att på ett
enklare sätt kunna plocka ut endast de delar som är under public domain.

Det här faller under §2 i GPL:

"These requirements apply to the modified work as a whole.  If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works."
-- 
Jonas Öberg

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060519/8a8b0cf4/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list