[Fsfe-se] Anteckningar från FSFE-möte 2006-04-27

Henrik Sandklef sandklef at fsfeurope.org
Mon May 8 11:20:36 CEST 2006


        Anteckningar från FSFE-möte 2006-04-27

Var/när/hur:
 27/4 (Torsdag)
 17.00 - 19.00
 Viktoriagatan 13, Göteborg

Deltagande: 
 Jeremiah Foster
 Peter Skogström
 David Englund
 Jon Kristensen
 Henrik Sandklef


1. Kort presentation av deltagarna

 Alla gjorde en kort presentation av sig själva.

2. Presentation av FSF Europe 

 Henrik presenterade FSF Europe. Informationen
 som gavs finns på www.fsfeurope.org.

3. www.frimedia.se

 Vad behöver göras på/med www.frimedia.se?

 Bättre policy skall tas fram för vilken typ av 
 material som skall publiceras på www.frimedia.se
 
 Policyn kommer att diskuteras och tas fram på:
    diskussion at frimedia.se
 
 (www.frimedia.se är inte ett FSFE-projekt)

4. www.friprogramvara.se

 Alla uppmanades att försöka hitta fler svenska projekt 
 som kan publiceras via fripeogramvara.se

 Nyheter om Dedikerads projekt skall läggas in av Henrik.

 (www.friprogramvara.se är inte ett FSFE-projek)

5. Saknas information om FSF Europe på hemsidorna

  Efter diskussion om brister i informationen som ges på 
  FSFEs hemsidor ombedes alla att titta på FSFEs
  sidor och komma med kommentarer på vad som 
  saknas eller kan förbättras. 

  Skicka eventuella kommentarer till:
   fsfe-se at fsfeurope.org

6. Vad behöver FSF Europe hjälp med?

  Översättningar. Se tidigare brev för mer information.

7. Vad kan du hjälpa till med?

  Känner du att du vill bidra med något speciellt och vill 
  diskutera detta publikt, skicka ett brev till: 
   fsfe-se at fsfeurope.org
  
  Om du vill diskutera på en icke publik epost-lista kan du 
  använda: 
   sweden at fsfeurope.org
  

  More information about the Fsfe-se mailing list