[Fsfe-se] Översättning av dokument

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Tue Jan 10 13:30:04 CET 2006


On Mon, Jan 09, 2006 at 23:07:35 +0100, Henrik Sandklef wrote:
> 
> Fellowship avser följande gemenskap, 
>   www.fsfe.org
> varför jag tycker tycker namnet skall vara kvar på engelska då det är
> ett namn på något.

Sporrad av ditt engagemand Henrik slänger jag mig in och börjar
översätta lite på webbplatsen. Länge sedan jag bidrog i det avseendet
:-). Stötte på patrull på det utskrivna "Fellowship of FSFE".

Jag håller med om att vi kan använda Fellowship som ett namn, men det
är ju inte så etablerat att vi kan använda det direkt där det inte är
underförstått vad vi menar.

Så vad skall vi skriva på Svenska där det står "Fellowship of FSFE" på
engelska?

Idéer någon?

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060110/48d774b1/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list